Biblioteka

 

Biblioteka

Przeglądaj dostępne zbiory biblioteki   


WYKAZ LEKTUR   LINKI EDUKACYJNE DLA MATURZYSTÓW

BIBLIOTEKA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00 - 15.00

 

W skład biblioteki wchodzą wypożyczalnia oraz pracownia multimedialna z dostępem do Internetu, w której znajdują się cztery stanowiska komputerowe. Do dyspozycji uczniów są również: drukarka, skaner, kserokopiarka. Typ szkoły, przyjęte programy nauczania oraz związane z nimi potrzeby uczniów i nauczycieli mają bezpośredni wpływ na profil gromadzenia zbiorów, wśród których przeważa literatura piękna, popularnonaukowa i wydawnictwa informacyjne. Znaczny procent książek stanowią lektury dla uczniów, które są systematycznie uzupełniane.

W stałej prenumeracie biblioteki znajdują się następujące tytuły czasopism:

 • AURA - miesięcznik popularnonaukowy
 • BIBLIOTEKA W SZKOLE - pismo metodyczno-informacyjne dla nauczycieli
 • BIOLOGIA W SZKOLE - dwumiesięcznik przedmiotowo-metodyczny dla nauczycieli
 • CHEMIA W SZKOLE - pismo przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli
 • FIZYKA W SZKOLE - dwumiesięcznik przedmiotowo-metodyczny dla nauczycieli
 • GEOGRAFIA W SZKOLE - pismo przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli
 • GŁOS PEDAGOGICZNY - pismo dla nauczycieli
 • JĘZYK NIEMIECKI NAUCZAJ LEPIEJ - pismo przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli
 • MATEMATYKA W SZKOLE - dwumiesięcznik przedmiotowo-metodyczny dla nauczycieli
 • MÓWIĄ WIEKI - pismo popularyzujące historię Polski
 • NEWSWEEK - tygodnik społeczno-polityczny w języku angielskim
 • POLONISTYKA - pismo przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli
 • PRZYRODA POLSKA - miesięcznik przyrodniczy
 • ŚWIAT NAUKI - miesięcznik popularnonaukowy
 • WIADOMOŚCI HISTORYCZNE czasopismo edukacyjne dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie
 • WIEDZA I ŻYCIE - miesięcznik popularnonaukowy
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE - pismo przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego

Biblioteka dysponuje również zbiorami multimedialnymi: kasetami VHS, płytami DVD z nagraniami audycji edukacyjnych , adaptacjami lektur oraz ważnymi dziełami polskiego i zagranicznego kina, płytami CD i programami multimedialnymi (encyklopedie, słowniki, pomoce dydaktyczne z różnych dziedzin wiedzy) W grudniu 2008r. biblioteka została wyposażona w pakiet filmów "FILMOTEKA SZKOLNA"" zawierający dzieła polskiego kina. W jego skład wchodzą płyty DVD z 55 filmami fabularnymi, dokumentalnymi, animowanymi, które zostały ułożone w 26 cykli tematycznych http://www.filmotekaszkolna.pl/

Trwa komputeryzacja biblioteki z wykorzystaniem programu MOL 2000+.