Nauczyciele

 Dyrekcja Szkoły

Arkadiusz Lupa Dyrektor Zespołu
Anna Orlef Wicedyrektor

 

Grono pedagogiczne

Andruch Marek historia, język łacinski
Brzeziańska Anna chemia
Dolińska Iwona  język francuski
Gosztyła Kamila edukacja dla bezpieczeństwa
Grzybowska Marta fizyka
Kijowska Małgorzata język polski
Kowalska Joanna język angielski
Kucharzyk Anna biologia
Leszega Anna język niemiecki
Lupa Arkadiusz historia
Mazur Danuta język polski, wiedza o kulturze
Mikos Rafał religia
Orlef Anna matematyka
Pelc Małgorzata biologia
Pęzioł Mariola pedagog szkolny
Piorunik Halina wychowanie fizyczne
Piotrowska Małgorzata język angielski
Podstawek Dorota wychowanie fizyczne
Roczniak Agnieszka język niemiecki
Socha Bartłomiej informatyka
Steciuk Andrzej wychowanie fizyczne
Steciuk Urszula nauczyciel bibliotekarz, język rosyjski
Strzała Agnieszka język polski
Szewczyk Kinga język polski
Trybuła Kamila matematyka
Urban Jadwiga matematyka
Wajda Monika fizyka
Wajda Jacek język angielski
Walasek Kamila geografia
Wielgosz Wioletta historia
Wilczak Janusz podstawy przedsiębiorczości
Woźniak Barbara wiedza o społeczeństwie
Wyderkowska Małgorzata biologia, podstawy przedsiębiorczości

 

 


Pracownicy szkoły

Barbara Suszek sekretariat
Zuzanna Sowińska księgowość
Władysława Duniewicz woźna
Grażyna Dunaj woźna
Urszula Cipora woźna
Robert Kocioła konserwator