Strona Główna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Napisał(a): Administrator (lo3) dnia 05-05-2017
Strona Główna >>

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 26.04.2017r. dotyczącego zakupu usługi transportowej w ramach projektu: „Nasze Karpaty – budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości” – wniosek nr INT/EK/KAR/1/I/A/0047.

 

Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na transport osób w ramach projektu „Nasze Karpaty – budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 2014 – 2020 została wybrana oferta złożona przez firmę Transport Osób „Artur”, Wróblewski Artur, ul. Łukasiewicza 3/20, 38-700 Ustrzyki Dolne.

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym.

 

Koordynator projektu

Rafał Walasek

Protokół

Edytowano: 05-05-2017 o 19:36

Wstecz