Strona Główna

Rekrutacja do projektu "Nasze Karpaty - budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości"

Napisał(a): Administrator (lo3) dnia 28-03-2017
Strona Główna >>

 

      

 

W związku z pozyskaniem przez naszą szkołę wsparcia finansowego w w ramach I osi priorytetowej - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja ogłaszamy nabór uczniów do projektu realizowanego we współpracy z Gimnazjum w Giraltovcach:

"Nasze Karpaty - budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości"

 

Rekrutacja rozpocznie się 28.03.2017 r. i potrwa do 5.04.2017 r.

 

Projekt skierowany jest do uczniów ZSL w Ustrzykach Dolnych i Gimnazjum w Giraltovcach zainteresowanych przyrodą, historią i kulturą pogranicza polsko - słowackiego. Zajęcia odbywać się będą w czterech grupach:

- grupa przyrodnicza (16 osób, po 8 z każdego państwa),

- grupa historyczna (16 osób, po 8 z każdego państwa),

- grupa kulturowa (28 osób, po 14 z każdego państwa)

- grupa kulinarna (10 osób, po 5 z każdego państwa).

 

Cele projektu:

Wzmocnienie kontaktów transgranicznych między społecznością Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych i Gimnazjum w Giraltovcach oraz promowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza wśród młodzieży i lokalnej społeczności na terenie Polski i Słowacji.

Cele te realizowane będą poprzez różnorodne działania takie jak warsztaty szkolne, zajęcia terenowe, czy spotkania ze specjalistami z obszaru pogranicza polsko - słowackiego.

 

Zasady rekrutacji:

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie proszeni są o złożenie karty zgłoszenia udziału w projekcie w sekretariacie szkoły do 5.04.2017 r. do godz. 15.00.

 

Regulamin rekrutacji

Karta zgłoszenia

 

 

      

 

Edytowano: 29-03-2017 o 14:27

Wstecz