Strona Główna

Stypendia dla absolwentów

Napisał(a): Administrator (lo3) dnia 25-06-2017
Strona Główna >>

Fundusz Stypendialny im. Jana Pawła II działający przy Bieszczadzkim Centrum Charytatywnym Caritas  w Ustrzykach Dolnych wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Wspomagania Wsi

ogłasza

XIII Edycję  - Stypendia 2017/2018

 Zapraszamy absolwentów szkół średnich do składania wniosków o przyznanie stypendium na rok 2017/2018.

W roku akademickim 2017/2018 zostaną  ufundowane stypendia na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich. Roczne stypendium wyniesie 5000 zł  i wypłacane będzie w 10-miesięcznych ratach, od października do lipca w wysokości 500 zł.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy w tym roku ukończyli szkołę średnią i  spełniają łącznie następujące kryteria:

1.  pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1600 zł brutto albo 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

2.  zdali egzamin maturalny w bieżącym roku szkolnym (stypendia będą przyznawane na podstawie maturalnych wyników egzaminów pisemnych),

3.  zostali przyjęci na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,

4. angażują się w działanie parafii lub Bieszczadzkiego Centrum Charytatywnego Caritas    w Ustrzykach Dolnych.

 

Wnioski należy składać w Kancelarii Parafialnej św. Józefa Robotnika w terminie do dnia 22.07.2017 r.

Szczegóły na stronie internetowej http://www.caritas-ustrzyki.republika.pl/ i pod telefonem 503 101 891.

 

 

 

 

Edytowano: 25-06-2017 o 21:04

Wstecz