Strona Główna

Zapytanie ofertowe z dnia 26 kwietnia 2017 r. w celu rozeznania rynku - zakup usługi transportowej w ramach projektu "Nasze Karaty - budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości.
Czytaj więcej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa –  kupujemy książki do naszej biblioteki

Drodzy Uczniowie, zapraszamy do zgłaszania tytułów książek, które chcielibyście przeczytać lub polecić innym.

Czytaj więcej

Fundusze na zakup książek do biblioteki szkolnej
Czytaj więcej

Protokół wyboru wykonawcy usługi edukacyjnej w ramach projektu "Nasze Karpaty - budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości"
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 8 kwietnia 2017 r. w celu rozeznania rynku - zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu "Nasze Karaty - budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości.
Czytaj więcej

Wyniki rekrutacji uczestników projektu "Nasze Karpaty - budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości"
Wyniki rekrutacji uczestników projektu projektu „Nasze Karpaty – budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości”realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020
Czytaj więcej

Dziewczyny z liceum, wśród dziesięciu najlepszych drużyn żeńskich w Polsce.

Uczennice klasy 1a: Kinga Miszczak, Maria Stępień oraz Katarzyna Koncewicz 1 kwietnia 2017 prezentowały swoją pracę z informatyki w siedzibie Facebook'a w Warszawie.

Czytaj więcej

Rekrutacja do projektu "Nasze Karpaty - budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości"

W związku z pozyskaniem przez naszą szkołę wsparcia finansowego w w ramach I osi priorytetowej - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja ogłaszamy nabór uczniów do projektu realizowanego we współpracy z Gimnazjum w Giraltovcach:

Czytaj więcej

XVII Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji

Adam Sygut (2a) zakwalifikował się do finału XVII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego. Etap ten odbędzie się 22 kwietnia 2017 r. W IV LO w Rzeszowie.

 

Czytaj więcej

Olimpiada Artystyczna z Historii Sztuki - ogromny sukces Kingi Szczudlik

Uczennica klasy IIIj Kinga Szczudlik zakwalifikowała się do etapu centralnego XLI Olimpiady Artystycznej z Historii Sztuki. 

Czytaj więcej