Strona Główna

Rekrutacja do projektu "Nasze Karpaty - budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości"

W związku z pozyskaniem przez naszą szkołę wsparcia finansowego w w ramach I osi priorytetowej - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja ogłaszamy nabór uczniów do projektu realizowanego we współpracy z Gimnazjum w Giraltovcach:

Czytaj więcej

XVII Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji

Adam Sygut (2a) zakwalifikował się do finału XVII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego. Etap ten odbędzie się 22 kwietnia 2017 r. W IV LO w Rzeszowie.

 

Czytaj więcej

Olimpiada Artystyczna z Historii Sztuki - ogromny sukces Kingi Szczudlik

Uczennica klasy IIIj Kinga Szczudlik zakwalifikowała się do etapu centralnego XLI Olimpiady Artystycznej z Historii Sztuki. 

Czytaj więcej

Konkurs na Palmę Wielkanocną

Każda klasa przygotuje jedną wspólną palmę na godzinie wychowawczej.

Czytaj więcej

X Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH

3 uczniów naszej szkoły: Przemysław Kaczmaryk (2a), Paulina Orłowska (3j) i Adam Sygut (2a) zakwalifikowało się do finału centralnego X Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" z zakresu geografii.

Czytaj więcej

XI Polsko- Niemiecko- Ukraińska Konferencja Pedagogiczna w Otzenhausen

Europejska różnorodność i wspólne wartości stały się myślą przewodnią konferencji, która odbyła się w dniach 18 – 22 lutego 2017 r. w Europejskiej Akademii Otzenhausen w Kraju Saary.   

Czytaj więcej

Kolejne spotkanie w ramach projektu "Bieszczadzkie ścieżki fizyczno-chemiczne" za nami

25 lutego odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu "Bieszczadzkie ścieżki fizyczno-chemiczne".

Czytaj więcej

Bieszczadzkie ścieżki fizyczno -cheminczne

W ramach projektu "Bieszczadzkie ścieżki fizyczno-chemiczne"  jej uczestnicy oraz kilku uczniów klasy IIa i IIc wzięło udział w wycieczce edukacyjnej.

Czytaj więcej

OLIMPIADA ARTYSTYCZNA W SEKCJI HISTORII SZTUKI

 W dniach 13 - 15. 02. 2017 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbył się etap okręgowy  Olimpiady Artystycznej w sekcji historii sztuki. 

Czytaj więcej

„Mlekiem, miodem i krwią” Marcina Więckowskiego

    16 lutego 2017 roku w liceum odbyło się spotkanie autorskie z absolwentem naszej szkoły - Marcinem Więckowskim, autorem powieści historycznej „Miodem, mlekiem i krwią”.

Czytaj więcej